Avondvierdaagse 2018

De Avondvierdaagse 2018 zal worden gehouden van maandag 11 tot en met donderdag 14 juni.
En heeft zijn Start en Finish op de wielerbaan HRTC aan de Holenweg 14-D, 1624 PB, Hoorn.

Fout in het Excel_inschrijfformulier
Doordat er een opmaakfout zit zowel in de sheet van de 5 alsmede de 10 km inschrijfformulieren, is er een nieuw Excelbestand voor inschrijvingen scholen en/of groepen opgezet. Dit heet AVD_2018.4.
Onze excuses voor het ongemak, i.v.m. het foute formulier.

Opstelling voor Scholen en/of Groepen:
Er zal dit jaar voor het eerst splitsing zijn tussen de 5 en 10 km i.v.m. starttijden.
Dit i.v.m. dat er in de wandelroutes veel knelpunten zijn, door wij daar tussen de 2 verschillende afstanden gaan splitsen [Brief aan Scholen], hopen wij dat er minder knelpunten zijn, en men minder lang hoeft te wachten voor een versmalling in het het parkoers.

Scholen en/of Groepen mogen zich alleen opstellen op de wielerbaan van de HRTC op de plek waar zij worden aangewezen door de terreincontroleur, het is NIET toegestaan op het (auto)parkeerterrein en/of andere plekken op of rondom het parkeerterrein van de Holenweg, ook als u bijvoorbeeld toestemming krijgt van Manifesto zich daar op te stellen. Op de wielerbaan is ruimte genoeg.

Deelnemersreglement Dit jaar hanteren wij voor het eerst ook een klik op [Deelnamereglement] waarin staat hoe men zich te gedragen tijdens onze wandeltochten.

Privacywetgeving
Dit jaar op 25 mei 2018 treed ook de verscherpte Privacywetgeving in werking, klik op deze link [Privacywetgeving] om te lezen hoe wij met deze wetgeving om gaan.

Starttijden:
Maandag t/m woensdag 10 Km 17:30 – 17:50 uur.
Maandag t/m woensdag 5 Km 18:00 – 18:30 vanaf 18:00 in groepen van elk 10 minuten. (Zie toelichting, begeleidende brief scholen.)
Donderdag 10 Km 18:30 uur, 15 Km 17:30 uur.
Donderdag 5, 10 en 15 Km start de intocht exact om 20:00 uur vanaf de Nieuwe Wal (het grote parkeerterrein naast het voetbalterrein Hollandia).
Kom op tijd, om 19:00 uur word de Willemsweg richting Kleine Oost en vanaf Grote Oost/Zon richting Kleine Oost afgesloten voor alle verkeer i.v.m. veiligheid kinderen.

Voor ouders die vinden dat het voor hun kind op donderdag te laat word?
Op donderdagavond is er een alternatieve route van 5 Km vanaf 17:30 uur, start en finish HRTC terrein aan de de Holenweg.
U loopt dan met uw kind individueel, als u met uw kind niet met de intocht op donderdagavond mee wilt lopen, moet u dit uiterlijk dinsdagavond aan de start kenbaar, met eventuele vermelding van de school van uw kind, dit houd in dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn om de Avondvierdaagse medaille na het lopen zelf op te halen aan de start op de donderdagavond.
Vergeet u dit kenbaar, dan zit de medaille bij de school van uw kind verpakt.
Wij hebben dan geen medaille voor uw kind.

Finish:
Van maandag tot en met donderdag is de finish op het HRTC-terrein.

Voor- inschrijving
De inschrijfprijzen is zowel voor de individuele wandelaars alsmede voor de scholen en/of groepen € 4,00 [handleiding] voor inschrijving van Scholen en/of Groepen.

Na- inschrijving
De inschrijfprijzen word na vrijdag 1 juni 2018 verhoogd met € 1,00 i.v.m. administratiekosten.

Leden die zijn aangesloten bij erkende wandelsportvereniging van de KWBN genieten € 1,00 korting op vertoon van hun lidmaatschapsnummer zowel bij voor- alsmede bij na- inschrijving.

Zowel voor scholen en/of groepen en individuele wandelaars kunnen bij na- inschrijving alleen nog maar inschrijven aan de start op maandag 11 juni vanaf 17:00 uur.
Als men zich individueel inschrijft en gaan zonder meer vanuit dat zij automatisch bij een school staan ingeschreven word niet gehonoreerd, tenzij zij dit opgeven bij de start, dan worden de inschrijfkaartjes bij de scholen geniet.

Het bankrekeningnummer van wsv. U.D.I.-S.O.S. het inschrijfgeld overmaken o.v.v. A4D en welke afstand u wilt gaan lopen (5, 10 of 10 Km) naar: NL74 RABO 0307 7537 27.

Stalling fietsen
Fietsen kunnen alleen gestald worden op de wielerbaan.
Het is niet toegestaan om de fietsen op het (auto)parkeerterrein te plaatsen.
Verkeerde fietsen kunnen worden weggehaald.

Wij vragen u om dit kenbaar te maken aan de ouders of grootouders en/of begeleiders van de kinderen bij u op de school.

Afval
Wij vragen u dringend om het milieu te sparen, en geen vuilnis of rommel achter te laten op het terrein van de HRTC (wij zijn hier te gast) alsmede op de weg of in de tuinen van de mensen, wij vragen u ook om toe te zien dat kinderen geen vernielingen aan richten van particulieren alsmede van de gemeente.

Vergeet niet het Excelformulier [Excel-inschrijfformulier Scholen en/of Groepen] (versie 2018.3.xlsx) Scholen en/of Groepen bij inschrijvingen te downloaden en op te slaan op uw computer?

Het bestuur Avondvierdaagse.
De organisatie van de Avondvierdaagse Hoorn wenst u een paar fijne en plezierige avonden toe.