Privacy wetgeving

Privacy wetgeving per 25 mei 2018.

Als organisatie mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen. Kunt u de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen? Dan hebben wij niet het recht om de persoonsgegevens te verwerken.
Welke grondslagen zijn er? De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. De verwerking van de gegevens van deelnemers van de Avondvierdaagse te Hoorn (N-H) is het noodzakelijk i.v.m. verzekeringen van de deelnemers zelf. Bijvoorbeeld als de deelnemer(s) willen opvragen voor de hoeveelste keer zij lopen, dan moet de Avondvierdaagse te Hoorn (N-H) kunnen vaststellen voor de hoeveelste keer de deelnemer in dat jaar loopt. De uitzondering van de privacy wetgeving kunt u lezen door op onderstaande link te klikken en bij de 10 uitzonderingen lid 4. [privacywetgeving]

De gegevens van alle kinderen en/of ouderen die mee lopen met de Avondvierdaagse te
Hoorn zal worden bewaard in gegevensbestanden welke een wachtwoord beschermd worden, en die alleen zal worden gebruikt voor en door de Avondvierdaagse Hoorn.

Deze registratiebestanden blijven alleen bij de wandelsportvereniging U.D.I.-S.O.S. in beheer.
Mochten er toch nog ouders zijn die expliciet tegen deze persoonsregistratie zijn, kunnen dat bij wsv. U.D.I.-S.O.S. aangeven via mail avd.hoorn@udi-sos.nl met opgaaf van naam
geboortedatum van het kind en bij welke school hun kind(eren) zitten. Dan het het desbetreffende kind uit het bestand verwijderd worden, maar kunnen hierna niet meer opvragen voor de hoeveelste deze kinderen lopen, alsmede tijdens het wandelen van de  Avondvierdaagse niet verzekerd kunnen zijn. U kunt ook aangeven via onderstaand e-mailadres, dat het kind of kinderen na de Avondvierdaagse verwijderd dient te uit het registratiebestand.

Het bestuur.
Wsv. U.D.I.-S.O.S.
info@udi-sos.nl