Nieuwsbrief

Beste leden,

Vrijdag 4 oktober roept het bestuur hun leden en donateur(s) op, om naar de Jaarvergadering te komen?
Deze zal worden gehouden bij de familie J.J. van Aartsen, Karos 21 1625 HM Hoorn.
Aanvang 20:30 uur, vanaf 20:00 ieder lid die komt: Koffie/Thee met iets lekkers.
Diegene die willen komen, mail ons even een week van te voren i.v.m. inkoop.

Op deze jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over de jaren 2017 en 2018.
2017 Was er geen mogelijkheid om een Jaarvergadering te houden.

Het bestuur.