Individuelen

Week van de Avonvierdaagse:
7 tot en met 10 juni 2021 in Hoorn georganiseerd worden. (afhankelijk of de Corona maatregels nog van kracht zijn.)

Inschrijfkosten:
Lid van erkende wandelsport vereniging of bond (tonen lidmaatschapsnummer is verplicht of bij inschrijvingsformulier aldaar vermelden.)
Voor-inschrijving € 4,00.
Na inschrijving € 5,00.

Geen lid van een erkende wandelsportvereniging of bond.
Voor-inschrijving € 5,00
Na inschrijving € 6,00

Inschrijfformulieren komen eind maart op onze website te staan.

Het bestuur van wsv. U.D.I.-S.O.S.