incasso

Met dit incassoformulier geeft toestemming om het verschuldigde contributiegeld af te schrijven door de penningmeester van uw bankrekening.

Uw gegevens zijn bij ons middels wachtwoorden beschermd, en zijn bij de penningmeester en het secretariaat bekend.
Uw opgeslagen gegevens zijn altijd opvraagbaar. Als u wilt weten wat er is opgeslagen mail of bel naar het secretariaat info@udi-sos.nl of Mobiel 06-2299 4719 mevrouw C. van Aartsen.

Als u dit incassoformulier invult en op verzenden drukt zal onze penningmeester in het eerstvolgende jaar tussen 15 oktober en 1 november het verschuldigde contributiegeld van uw bankrekening afschrijven.

Vul hieronder het juiste in Lidmaatschap lid € 23,00, bij 2 of meerdere leden op één adres € 33,00 en donateurs € 10,00.

Voor leden Lidnummer gebruiken van KWBN lidmaatschapspas. Donateurs lidnummer welke verkregen is van de wsv. U.D.I.-S.O.S.
Een banknummer bestaat uit 18 letters en cijfers.