Avondvierdaagse 2019

De Avondvierdaagse 2019, blijft na verschillende meer voor dan tegens van de poll-stemmers (op dinsdagavond te starten) als vanouds op maandagavond te starten.
Bij deze beslissing van het bestuur speelde verschillende problemen mee die waren ontstaan na de poll-stemmers, die wilde dat de Avondvierdaagse op dinsdag wilde laten starten i.v.m. de zeer kleine kinderen op donderdagavond.

De 2 grootste problemen waar het bestuur tegen aan liep was:
1.) Dat er 2 zeer grote scholen zouden afhaken.
2.) Maar ook ons muziekkorps Showband Hoorn, die altijd voorop loopt bij het Defilé op de donderdagavond.

Wat wel gaat veranderen is de inschrijfprijs, zie bij inschrijfprijzen.

Startdatum 2019
De Avondvierdaagse zal worden gehouden van maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2019.

Inschrijfprijzen 2019
Sinds 2000, toen de Euro is ingevoerd, hebben wij onze inschrijfprijzen van de Avondvierdaagse niet verhoogd. Wij hebben altijd geprobeerd de inschrijfprijzen zo laag mogelijk gehouden, tot nu aan toe.
Wij zijn genoodzaakt i.v.m. de zeer sterk gestegen overheadkosten onze inschrijfprijzen van de Avondvierdaagse per 1 januari 2019 met € 1,00 te verhogen.

Voor- inschrijving
De inschrijving word € 5,00. (Geldt tot veertien dagen voor startdatum.)

Na- inschrijving.
De na- inschrijving word € 6,00

Leden
Leden van een erkende wandelsportvereniging, wandelsportstichting en/of wandelbond genieten € 1,00 korting op de inschrijfprijs.

Het bestuur Avondvierdaagse.
De organisatie van de Avondvierdaagse Hoorn

Geef een reactie