Avondvierdaagse 2019

De Avondvierdaagse 2019 gaat het één en ander iets veranderen zoals startdag en prijzen.

Startdatum 2019
Doordat vele ouders door de jaren hebben gevraagd om de Avondvierdaagse 1 dag verzetten i.v.m. de kinderen, die dan de volgende dag kunnen uitslapen.
Hebben wij als bestuur gemeend om de vragen van de ouders vraag te honoreren, als dat kan in de gemeente Hoorn.
Hier moet het bestuur nog overleg met de gemeente voeren.
De datum welke wij de Avondvierdaagse willen organiseren, zal o.v.b. van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni 2019 worden georganiseerd.

Feedback
Onderaan deze pagina kunt u uw feedback geven omtrent de verandering in 2019. Hierin kunt u ook op- of aanmerkingen kwijt?
Elke aanbeveling is welkom?

Inschrijfprijzen 2019
Sinds 2000, toen de Euro is ingevoerd, hebben wij onze inschrijfprijzen van de Avondvierdaagse niet verhoogd. Wij hebben altijd geprobeerd de inschrijfprijzen zo laag mogelijk gehouden, tot nu aan toe.
Wij zijn genoodzaakt i.v.m. de zeer sterk gestegen overheadkosten onze inschrijfprijzen van de Avondvierdaagse per 1 januari 2019 met € 1,00 te verhogen.

Voor- inschrijving
De inschrijving word € 5,00. (Geldt tot veertien dagen voor startdatum.)

Na- inschrijving.
De na- inschrijving word € 6,00

Leden
Leden van een erkende wandelsportvereniging, wandelsportstichting en/of wandelbond genieten € 1,00 korting op de inschrijfprijs.

Het bestuur Avondvierdaagse.
De organisatie van de Avondvierdaagse Hoorn

Geef een reactie